Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Typhonium phuocbinhense sp. nov. (Araceae: Areae), một loài mới từ miền Trung Việt Nam.

Tiêu đề bài báo: Typhonium phuocbinhense sp. nov. (Araceae: Areae), a new species from central Vietnam.

Tác giả: Nguyễn Văn Dư, Lê Chí Toàn, Nguyễn Văn Đính, Hà Minh Tâm, Nguyễn Thị Vân Anh, Thomas Croat

Chỉ số ảnh hưởng (IF): 1.171

Tên tạp chí: Phytotaxa

Năm xuất bản: 2021

Số xuất bản: 525; Số trang: 73-79

Tóm tắt của bài báo: Typhonium phuocbinhense được mô tả là một loài mới ở miền Trung Việt Nam. Cây mọc trên đất cát ở các khe đá, bờ suối thuộc Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận. Loài này khác với tất cả các loài trong chi Typhonium. Nó gần giống với T. varians từ Thái Lan nhưng khác với loài này bởi lá không loang lổ, hình ống màu nâu và phiến lá hẹp hơn nhiều và các đốt gấp 180o ở đỉnh. Bên cạnh đó, khóa định loại loài của Typhonium ở Việt Nam và thông tin về các loài phân bố, sinh thái, sinh cảnh và cách bảo tồn cũng được giới thiệu.

Link bài báo: DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.482.1.8Tags:


Bài viết khác

0977970375