Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Thông tin Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 43 (2017-2021) của khoa Sinh - KTNN

Hội đồng bảo vệ KLTN khóa 43 (2017-2021) của khoa Sinh - KTNN sẽ họp theo hình thức trực tuyến, thời gian từ ngày 25-27/5/2021 theo QĐ 675/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 14/5/2021.

QĐ thành lập HĐ chấm KLTN đại học CQ cho SV 43 (2017-2021)

Danh sách hội đồng_Khoa Sinh-KTNN

Link tham dự báo cáo bảo vệ KLTN trực tuyến:

Tiểu ban khoa học Thực vật: https://meet.google.com/jaj-tujw-jwc

Tiểu ban khoa học Động vật: https://meet.google.com/unq-nfqv-nzf?authuser=3

Tiểu ban Di truyền và CNSH: https://meet.google.com/mjy-pqiw-gvf

Tiểu ban CNNN và PPDHSH: https://meet.google.com/hnx-ssvu-xrbTags:


Bài viết khác

0977970375