Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

The identity of Buchanania yunnanensis, as a new synonym of Spondias pinnata (Anacardiaceae)

The identity of Buchanania yunnanensis, as a new synonym of Spondias pinnata (Anacardiaceae)

Tác giả: Chi Toan Le, Qin Wen Lin, Yin Hong Tan, Ren Bin Zhu, Yun Qing Hao, Bing Liu

Tên tạp chí: Phytotaxa (SCIE)

Chỉ số ảnh hưởng (IF): 1.171

Năm xuất bản: 2021

Số xuất bản: 528; Số trang: 209–214

Tóm tắt của bài báo:

Buchanania yunnanensis được công bố dựa trên một mẫu vật bao gồm một nhánh hoa mà không có bất kỳ lá hoặc trái nào. Việc kiểm tra các đặc điểm hình thái dựa trên các mẫu chuẩn và các tiêu bản mới thu thập được của chúng tôi đã chỉ ra rằng B. yunnanensis đã được sắp xếp không chính xác vào chi Buchanania. Tại thời điểm mô tả kết quả này thực sự chính xác với Spondias pinnata. Ở đây Buchanania yunnanensis được sắp xếp lại thành một từ đồng nghĩa của Spondias pinnata (Anacardiaceae).

Link bài báo: DOI: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.528.3.5

 

Post by: TS. Lê Chí ToànTags:


Bài viết khác

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

Nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tế nhằm mục đích giúp cho người học có những bước trải nghiệm, cọ sát để

02/04/2024

0977970375