Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Ophiopogon elatior, một loài mới của họ Măng Tây từ Vân Nam, Trung Quốc

Tiêu đề bài báo: Ophiopogon elatior, a new species of Asparagaceae from Yunnan, China

Tác giả: LIN QIN-WEN, LE CHI-TOAN, YU ZHI-YONG, SUN GUO-FENG, LIU BING

Chỉ số ảnh hưởng (IF): 1.171

Tên tạp chí: Phytotaxa

Năm xuất bản: 2021

Số xuất bản: 525; Số trang: 46-50

Tóm tắt của bài báo: Ophiopogon elatior từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được mô tả ở đây là loài mới đối với khoa học. Loài này có hình thái tương tự như O. grandis, nhưng khác bởi kích thước lá (60–80 cm × 5–6 mm so với 25–55 cm × 7–11 mm), kích thước cán hoa (80–100 cm so với 15–20 cm), và màu sắc hoa (chấm tím so với trắng). Hơn nữa, loài mới này có thể dễ dàng được phân biệt với tất cả các loài Ophiopogon đã biết với hình ảnh dựng đứng và rất cao của nó cao trên mặt đáy những tán lá giống cỏ.

Link bài báo: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.525.1.5Tags:


Bài viết khác

0977970375