Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Đề tài KH&CN cấp bộ của TS. Vũ Thị Thương được nghiệm thu cấp Bộ

Ngày 11/05/2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp bộ “Nghiên cứu sản xuất giá thể trồng rau mầm công nghệ cao trong nhà màng” của  giảng viên chính, TS. Vũ Thị Thương đã được tiến hành theo hình thức trực tuyến và hoàn thành các công việc theo quy định.

Sau khi TS. Vũ Thị Thương thay mặt nhóm tác giả báo cáo, Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài có nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao:

Về sản phẩm khoa học, đề tài đã công bố có 1 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus, 3 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước, 1 sách tham khảo, 1 quy trình sản xuất giá thể trồng rau mầm;

Về đào tạo, đề tài hỗ trợ 2 học viên hoàn thành luận văn thạc sĩ;

Về khả năng ứng dụng, đề tài đã xây dựng được 100 m2 mô hình sản xuất rau mầm, rau thuỷ canh công nghệ cao tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, sản xuất được 2 tấn giá thể trồng rau mầm; bước đầu phát triển mô hình thương mại hóa và đã bán được 10.000 hộp rau mầm ra thị trường.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá rất cao công trình nghiên cứu của TS. Vũ Thị Thương và nhóm nghiên cứu. Các thành viên của Hội đồng coi đây là hướng đi mới, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, cần được tiếp tục nghiên cứu mở rộng hơn cả về quy mô và đối tượng nghiên cứu, góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa khoa học và thực tiễn, nghiên cứu với giảng dạy đáp ứng nhu cầu thực tiễn và đổi mới giáo dục hiện nay.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ:

Tin bài: TS. Phan Thị Thu Hiền

Post by: TS. Lê Chí ToànTags:


Bài viết khác

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

Nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tế nhằm mục đích giúp cho người học có những bước trải nghiệm, cọ sát để

02/04/2024

0977970375