Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Đề tài KH&CN cấp bộ của TS. Đỗ Thị Lan Hương được nghiệm thu cấp Bộ

Ngày 13/05/2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp bộ “Nghiên cứu chế tạo, đánh giá khả năng ứng dụng của một số phân nhả chậm chứa Ure và NPK” của giảng viên chính, TS. Đỗ Thị Lan Hương đã được tiến hành theo hình thức trực tuyến và hoàn thành các công việc theo quy định.

Sau khi TS. Đỗ Thị Lan Hương thay mặt nhóm tác giả báo cáo, Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài có nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao:

Về sản phẩm khoa học, đề tài đã công bố có 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài (ISI), 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước, 01 hội thảo khoa học.

Về đào tạo, đề tài hỗ trợ 3 học viên hoàn thành luận văn thạc sĩ;

Về khả năng ứng dụng, đề tài đã xây dựng được 01quy trình tổng hợp vật liệu có khả năng tự phân hủy; 01 bộ hồ sơ cấu trúc lớp màng polymer; 01 bộ hồ sơ đánh giá quá trình nhả dinh dưỡng; 01 bộ hồ sơ đánh giá tác động lên quá trình sinh trưởng và phát triển của cây; 01 bộ hồ sơ đánh giá tác động đến vi sinh vật trong đất; mẫu phân ure, NPK; 01 bộ hồ sơ thử nghiệm hiệu quả của phân bón nhả chậm.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã đánh giá rất cao công trình nghiên cứu của TS. Đỗ Thị Lan Hương và nhóm nghiên cứu. Các thành viên của Hội đồng coi đây là hướng đi mới, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Kết quả của đề tài làm tư liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy; phục vụ công tác đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học sinh học, hóa học. Việc thực hiện đề tài có ý nghĩa quan trọng, không những giúp các giảng viên trẻ trực tiếp tham gia đề tài nâng cao năng lực nghiên cứu mà còn góp phần tăng cường uy tín khoa học của Việt Nam trong liên ngành Hóa – Sinh. Đề tài góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất phân nhả chậm thân thiện với môi trường.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ:

Tin bài: TS. Phan Thị Thu Hiền

Post by: TS. Lê Chí ToànTags:


Bài viết khác

0977970375