Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Arachniodes libingii và A. vietnamensis (Dryopteridaceae), hai loài Dương xỉ mới từ miền nam Trung Quốc và miền trung Việt Nam

Tiêu đề bài báo: Arachniodes libingii and A. vietnamensis (Dryopteridaceae), two new ferns from southern China and central Vietnam

Tác giả: Lu Thi Ngân, Nguyễn Phương Linh, Lê Chí Toàn, Nguyen Thành Trung, Zhang Liang

Chỉ số ảnh hưởng (IF): 1.171

Tên tạp chí: Phytotaxa

Năm xuất bản: 2021

Số xuất bản: 522; Số trang:

Tóm tắt của bài báo: Ở đây chúng tôi mô tả hai loài mới Arachniodes libingiiA. vietnamensis (Dryopteridaceae) lần lượt từ miền Nam Trung Quốc và miền Trung Việt Nam. Phân tích phát sinh loài trước đây của chúng tôi đã tìm thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa hai loài mới. Các nghiên cứu sâu hơn về hình thái học cho thấy hai loài này có chung thân rễ leo ngắn, màu nâu đen và vảy hình mũi mác, phiến lá mỏng, nốt sần bằng kim tuyến, vảy dày đặc dọc theo lá, và toàn bộ lông tơ. Tuy nhiên, A. libingii có phiến mỏng hình thuôn dài và đỉnh đột ngột thành acuminat-caudate, trong khi A. vietnamensis có các phiến lá hình thành sớm và đỉnh dần dần hình thành.

Link bài báo: https://doi.org/10.11646/phytotaxa.522.3.9Tags:


Bài viết khác

0977970375