Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0948204703
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Nâng cao năng lực cho hơn 3.000 cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cốt cán

Thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

 Tags:


Bài viết khác

0948204703