Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Tin tức

CHI BỘ KHOA SINH - KTNN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

CHI BỘ KHOA SINH - KTNN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ Khoa Sinh - KTNN về việc phát triển Đảng viên. Ngày 12/3/2024, chi bộ Khoa Sinh - KTNN

26/03/2024


0977970375