Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0948204703
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

KHOA SINH - KTNN CÓ THÊM TÂN PHÓ GIÁO SƯ ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Ngày 11/01/2021, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã họp xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho các Nhà giáo đã được hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020. Kết quả cụ thể, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Phụ Trách Khoa Sinh - KTNN đã được công nhận chức danh Phó giáo sư chuyên ngành Sinh dược học. 

 

 Tags:


Bài viết khác

0948204703