Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Hội nghị Viên chức khoa Sinh - KTNN năm học 2022 - 2023 đã thành công tốt đẹp

8h30 ngày 04/11/2022, Hội nghị viên chức năm học 2022-2023 của khoa Sinh – KTNN, Trường ĐHSP Hà Nội 2 được tổ chức và thành công tốt đẹp. Trong không khí thi đua chào mừng năm học mới, với tinh thần làm việc hăng say, phấn khởi, Hội nghị đã đưa ra được nhiều Quyết nghị quan trọng, là tiền đề xây dựng năm học mới với nhiều thắng lợi mới.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, 08 giờ 30 phút, ngày 04/11/2022, khoa Sinh - KTNN long trọng tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2022 - 2023. Hội nghị là dịp quan trọng để toàn thể viên chức trong đơn vị nói lên tiếng nói, suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng về bản thân và đơn vị; tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2021-2022 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu và viên chức đơn vị đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành – Trưởng khoa Sinh - KTNN báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức đơn vị năm học 2021 - 2022; phương hướng, kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023 và việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động của đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, phong trào thi đua năm học 2021 - 2022 và dự kiến chương trình công tác Công đoàn và phát động phong trào thi đua của tập thể, cá nhân năm học 2022 - 2023 do TS. GVC. Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Công đoàn trình bày. TS. GVC. Nguyễn Văn Hiếu đã khẳng định, tập thể công đoàn khoa Sinh - KTNN đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công đoàn năm học 2020 - 2021, thống nhất phát động thi đua năm học 2021 - 2022, khoa Sinh - KTNN đăng ký thi đua là “Tập thể lao động xuất sắc”. Hội nghị cũng bầu ra 06 viên chức tham dự Hội nghị viên chức Trường ĐHSP Hà Nội 2.

  Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2022 - 2023.

Hội nghị viên chức khoa Sinh - KTNN năm học 2021 - 2022 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Nội dung Nghị quyết Hội nghị viên chức khoa Sinh - KTNN cơ sở để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu đặt ra trong năm học mới. PGS. TS.  Nguyễn Xuân Thành - Trưởng khoa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh đoàn kết, huy động trí tuệ và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch năm học 2022 - 2023.

Một số hình ảnh Hội nghị viên chức khoa Sinh – KTNN năm học 2022-2023:

 

Ban truyền thông, Khoa Sinh - KTNNTags:


Bài viết khác

0977970375