Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0948204703
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC KHOA SINH - KTNN NĂM HỌC 2021-2022 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng ngày 28/10/2021, Hội nghị viên chức năm học 2021-2022 của khoa Sinh – KTNN, Trường ĐHSP Hà Nội 2 được tổ chức và thành công tốt đẹp. Trong không khí thi đua chào mừng năm học mới, với tinh thần làm việc hăng say, phấn khởi, Hội nghị đã đưa ra được nhiều Quyết nghị quan trọng - là kim chỉ nam để thực hiện tốt kế hoạch năm học mới 2021-2022.

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, 08 giờ 30 phút, ngày 28/10/2021, khoa Sinh – KTNN long trọng tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị là dịp quan trọng để toàn thể viên chức trong đơn vị nói lên tiếng nói, suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng về bản thân và đơn vị; tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2020-2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu và viên chức đơn vị đã được nghe PGS.TS. GVCC. Nguyễn Xuân Thành – Trưởng khoa Sinh - KTNN báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức đơn vị năm học 2020-2021; phương hướng, kế hoạch công tác năm học 2021-2022 và việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động của đơn vị.

Hiện nay, khoa Sinh – KTNN có 25 viên chức, bao gồm giảng viên cao cấp: 02; Giảng viên chính: 12; Giảng viên: 05; Chuyên viên: 02; Nghiên cứu viên: 01; Kỹ thuật viên: 03. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ: 02; Tiến sĩ: 09; Thạc sĩ: 11 (02 NCS trong nước và 03 NCS ở nước ngoài); Cử nhân: 03. Ngoài ra, Khoa có 03 TS. GVC ở các đơn vị khác trong trường cùng sinh hoạt chuyên môn. Với đội ngũ viên chức mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ và có nhiều đề tài KH&CN các cấp, khoa Sinh – KTNN đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Trong năm học 2020-2021, các hoạt động của đơn vị đều có sự đồng tâm hiệp lực từ tất cả viên chức trong khoa và sự tạo điều kiện, quan tâm, chỉ đạo của nhà trường. Cùng với đó, sự lãnh đạo và quản lý quyết liệt từ Chi ủy, Ban chủ nhiệm khoa, các Trưởng Bộ môn, sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống các Trợ lý và Cố vấn học tập; toàn thể viên chức đã cùng nhau dốc lòng, dốc sức, toàn tâm, toàn ý cho việc thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị. Hơn nữa, đội ngũ viên chức của khoa trẻ, có nhiều người đã học tập ở nước ngoài, có cơ hội áp dụng các kiến thức học được để phát triển NCKH và xây dựng CTĐT tiếp cận với chuẩn tiên tiến quốc tế. Với những nội lực mạnh mẽ đó, Khoa đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt những nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, phong trào thi đua năm học 2020-2021 và dự kiến chương trình công tác Công đoàn và phát động phong trào thi đua của tập thể, cá nhân năm học 2021-2022 do TS. GVC. Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Công đoàn trình bày. TS. GVC. Nguyễn Văn Hiếu đã khẳng định, tập thể công đoàn khoa Sinh - KTNN đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công đoàn năm học 2020- 2021, thống nhất phát động thi đua năm học 2021-2022, khoa Sinh - KTNN đăng ký thi đua là “Tập thể lao động xuất sắc”. Hội nghị cũng bầu ra 06 viên chức tham dự Hội nghị viên chức Trường ĐHSP Hà Nội 2.

  Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2021-2022.

Hội nghị viên chức khoa Sinh - KTNN năm học 2021-2022 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Nội dung Nghị quyết Hội nghị viên chức khoa Sinh - KTNN là kim chỉ nam để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu đặt ra trong năm học mới. Thầy PGS. TS. GVCC.  Nguyễn Xuân Thành - Trưởng khoa đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sức mạnh đoàn kết, huy động trí tuệ và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch năm học 2021-2022.Một số hình ảnh Hội nghị viên chức khoa Sinh – KTNN năm học 2021-2022:Tin bài: TS. Phan Thị Thu Hiền, Khoa Sinh - KTNNTags:


Bài viết khác

0948204703