Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

Thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên của Trường ĐHSP Hà Nội 2

Ngày 13/03/2023, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên. Hội đồng thẩm định đã thông qua và đánh giá cao chương trình Sư phạm Khoa học tự nhiên của Nhà trường.

PGS. TS Nguyễn Xuân Thành, Trưởng khoa Sinh - KTNN đã thay mặt Hội đồng xây dựng chương trình Sư phạm Khoa học tự nhiên trình bày các nội dung về mục tiêu, chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo của chương trình đào tạo trình độ Đại học Sư phạm Khoa học tự nhiên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Mục tiêu của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên là đào tạo các Cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực nghề nghiệp vững vàng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên. Ngoài ra, Cử nhân ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có thể tham gia công tác quản lý chuyên môn tại các cơ sở giáo dục - đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực khoa học tự nhiên ở các cơ sở nghiên cứu,...

Sau khi học xong chương trình Cử nhân Sư phạm Khoa học tự nhiên, người học được trang bị các năng lực để đảm nhiệm các vị trí việc làm sau:

- Giảng dạy môn Khoa học tự nhiên; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở các cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Giảng dạy kiến thức có liên quan đến Khoa học tự nhiên ở các trường nghề trong các cơ sở giáo dục;

- Làm việc ở các trung tâm, các viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất có sử dụng kiến thức Khoa học tự nhiên;

- Học tập nâng cao trình độ: người học có thể tiếp tục học thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học các bộ môn (Vật lý; Hóa học; Sinh học; Khoa học tự nhiên ); Quản lý giáo dục; Sinh học thực nghiệm,…

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên đã thông qua và đánh giá cao chương trình Sư phạm Khoa học tự nhiên của Trường ĐHSP Hà Nội 2. PGS, TS. Mai Văn Hưng (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội) – Chủ tịch Hội đồng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng thẩm định đã thông qua và đánh giá cao chương trình Sư phạm Khoa học tự nhiên Trường ĐHSP Hà Nội 2. Chương trình Sư phạm Khoa học tự nhiên của Trường ĐHSP Hà Nội 2 giúp người học phát triển năng lực nghề nghiệp Cử nhân Sư phạm Khoa học tự nhiên có năng lực tốt, đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

Khoa Sinh – KTNNTags:


Bài viết khác

0977970375