Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC ỨNG DỤNG

1. Giới thiệu về phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Sinh học ứng dụng được thành lập năm 2009. Hiện nay phòng thí nghiệm Sinh học ứng dụng 1 được đặt ở tầng 8 nhà A4 thuộc Bộ môn Công nghệ Nông nghiệp - Phương pháp giảng dạy Sinh học, Khoa Sinh - KTNN. Phòng thí nghiệm Sinh học ứng dụng 1 là nơi đặt các hệ thống trang thiết bị dụng cụ thí nghiệm phục vụ đạo tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học.

2. Cán bộ quản lý

Trưởng phòng TN: TS.GVC. Dương Tiến Viện

Số điện thoại: 0988 922 916

Email: duongtienvien@hpu2.edu.vn

Kỹ thuật viên: CN. Trần Thu Hằng

Số điện thoại: 0986 242 657

Email: tranthuhang@hpu2.edu.vn

3. Các kết quả, thành tích đạt được của PTN

Tham gia hỗ trợ thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đại học cho nhiều lượt sinh viên từ khóa 38 đến nay.

Tham gia hỗ trợ thực hiện Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cho nhiều học viên cao học ngành Sinh học thực nghiệm và Sinh thái học.

Tham gia hỗ trợ các chương trình Nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học.

Tham gia thực hiện, hỗ trợ thực hiện hơn 10 đề tài các cấp (cơ sở, ưu tiên thực hiện cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước).

Tham gia hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên nhiều tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, đặc biệt có nhiều công trình đã được công bố trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI và Scopus.

4. Các hoạt động của PTN

Phòng thí nghiệm Sinh học ứng dụng 1 tham gia đào tạo các chương trình đào tạo đại học và sau đại học cho người học tại Khoa Sinh – KTNN. Phòng thí nghiệm Sinh học ứng dụng 1 đã tham gia hỗ trợ sinh viên Khoa Sinh – KTNN thực hiện Khóa luận tốt nghiệp đại học cho nhiều sinh viên đạt kết quả tốt; hỗ trợ thực hiện Luận văn tốt nghiệp cho nhiều học viên cao học ngành Sinh học thực nghiệm và Sinh thái học.

5. Trang thiết bị hiện có trong PTN

STT

Tên thiết bị

Hình ảnh minh họa

Thông tin thiết bị

Hướng dẫn sử dụng

1

Bút đo pH cầm tay

 

Hãng sản xuất: Hanna (Rumani)

 

Hướng dẫn sử dụng

2

Kính hiển vi Lambomed

Hãng sản xuất: Lambomed (Mỹ)

Hướng dẫn sử dụng

3

Máy ly tâm máu (CN-1050)

 

Hãng sản xuất: Israel

 

Hướng dẫn sử dụng

4

Cân phân tích

Hãng sản xuất: AXIS (Ba Lan)

Hướng dẫn sử dụng

5

Tủ lạnh

Hãng sản xuất: Toshiba (Việt Nam)

Hướng dẫn sử dụngTags:


Bài viết khác

0977970375