Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường ĐHSP Hà Nội 2, Nhà trường triển khai kế hoạch công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 như sau:
1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
a) Đối tượng xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
          - Thí sinh gửi hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/5/2021.
          - Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển trên website tuyển sinh của Trường: Trước 17h00 ngày 28/7/2021.
          - Thí sinh gửi hồ sơ và xác nhận nhập học đến Trường ĐHSP Hà Nội 2: Từ ngày 02/8/2021 đến trước 17h00 ngày 10/8/2021.
          - Thí sinh nhập học: Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021.
b) Đối tượng xét tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường ĐHSP Hà Nội 2:
          - Thí sinh nộp hồ sơ: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 15/7/2021.
          - Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển trên website tuyển sinh của Trường: Trước 17h00 ngày 28/7/2021.
          - Thí sinh gửi hồ sơ và xác nhận nhập học đến Trường ĐHSP Hà Nội 2: Từ ngày 02/8/2021 đến trước 17h00 ngày 10/8/2021.
          - Thí sinh nhập học: Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021.
2. Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:
a) Xét tuyển đợt 1
          -  Đăng ký xét tuyển:
          + Thí sinh nộp hồ sơ bằng phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng năm 2021: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021.
          + Thí sinh đăng ký trực tuyến bằng tài khoản của thí sinh: Từ ngày 27/4/2021 đến 17h00 ngày 16/5/2021.
          - Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (thí sinh chỉ được điều chỉnh theo phương thức trực tuyến): Từ ngày 07/8/2021 đến 17h00 ngày 17/8/2021.
          - Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển trên website tuyển sinh của Trường: Trước 17h00 ngày 23/8/2021.
          - Thí sinh gửi hồ sơ và xác nhận nhập học đến Trường ĐHSP Hà Nội 2: Từ ngày 24/8/2021 đến trước 17h00 ngày 01/9/2021.
          - Thí sinh nhập học: Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021.
b) Xét tuyển đợt 2
          - Thí sinh nộp hồ sơ: Từ ngày 08/9/2021 đến ngày 15/9/2021.
          - Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển trên website tuyển sinh của Trường: Trước 17h00 ngày 16/9/2021.
          - Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học: Từ ngày 18/9/2021 đến ngày 23/9/2021.
3. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ).
a) Xét tuyển đợt 1
          - Thí sinh nộp hồ sơ: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 25/7/2021.
          - Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển trên website tuyển sinh của Trường: Trước 17h00 ngày 26/7/2021.
          - Thí sinh gửi hồ sơ và xác nhận nhập học đến Trường ĐHSP Hà Nội 2: Từ ngày 28/7/2021 đến trước 17h00 ngày 06/8/2021.
          - Thí sinh nhập học: Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021.
b) Xét tuyển đợt 2
          - Thí sinh nộp hồ sơ: Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 22/8/2021.
          - Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển trên website tuyển sinh của Trường: Trước 17h00 ngày 23/8/2021.
          - Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học: Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021.
4. Thi năng khiếu
          - Thí sinh nộp hồ sơ: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 16/7/2021.
          - Tổ chức thi năng khiếu: Ngày 18/7/2021.
 
Nguồn: http://tuyensinh.hpu2.edu.vn/tuyen-sinh-2021/thong-tin-tuyen-sinh/ke-hoach-cong-tac-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-9.html


Tags:


Bài viết khác

0977970375