Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

CÔNG VĂN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC ALPHA SCHOOL

Kính gửi các sinh viên, các giáo viên có nhu cầu ứng tuyển vào các vị trí việc làm theo công văn của Hệ thống giáo dục Alpha School.

Trân trọng!

 

 

 Tags:


Bài viết khác

0977970375