Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
0977970375
khoasinhktnn@hpu2.edu.vn

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC

1. Trưởng bộ môn: TS. GVC. Vũ Thị Thương

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Bộ môn Công nghệ Nông nghiệp - Phương pháp dạy học Sinh học, Khoa Sinh - KTNN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiền thân là bộ môn Kỹ thuật Nông nghiệp và bộ môn Phương pháp giảng dạy Sinh học. Trải qua 38 năm trưởng thành và phát triển, Bộ môn cũng đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khoa Sinh - KTNN. Đáp ứng với sự phát triển của nhà trường và phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, đến tháng 12/2018 Bộ môn Kỹ thuật Nông nghiệp được chuyển đổi tên là Bộ môn Công nghệ Nông nghiệp. Tháng 12/2020, Bộ môn Công nghệ Nông nghiệp được ghép cùng Bộ môn Phương pháp giảng dạy Sinh học trở thành bộ môn Công nghệ Nông nghiệp - Phương pháp dạy học Sinh học.

3. Trưởng Bộ môn qua các thời kỳ

NGƯT. GVC. Mai Thọ Trung, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Nông nghiệp 1982 - 1987

ThS. GVC.Nguyễn Đình Tuấn, Tổ trưởng Tổ Phương pháp dạy 1982 - 1987

TS. Phan Thị Nguyệt Minh, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Nông nghiệp 1987 - 1991

ThS. GVC.Trương Đức Bình, Tổ trưởng Tổ Phương pháp dạy 1987 - 1992

Thầy Trần Đức Hòa, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Nông nghiệp 1993 - 1997

ThS. GVC. Nguyễn Đình Tuấn, Tổ trưởng Tổ Phương pháp dạy 1992 - 1997

ThS. GVC. Lưu Thị Uyên, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Nông nghiệp 1997 - 2012

ThS. GVC. Trương Đức Bình, Tổ trưởng Tổ Phương pháp dạy 1997 - 2006

TS. GVC. Dương Tiến Viện, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Nông nghiệp 2012 - 2018

ThS. GVC. Hoàng Thị Kim Huyền, Tổ trưởng Tổ Phương pháp giảng dạy 2006 - 2011

ThS. GVC. Trương Đức Bình, Tổ trưởng Tổ Phương pháp giảng dạy 2011 - 2018

TS. GVC. An Biên Thùy, Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy Sinh học 2018 - 2020

TS. GVC. Vũ Thị Thương, Trưởng Bộ môn Công nghệ Nông nghiệp - Phương pháp dạy học Sinh học từ 2018 đến nay.

4. Các cán bộ của bộ môn đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

NGƯT. GVC. Mai Thọ Trung (nguyên Phó Trưởng Khoa, nguyên Trưởng Bộ môn, đã nghỉ hưu)

Thầy Trần Đức Hòa (nguyên Trưởng Bộ môn, đã nghỉ hưu)

GVC. ThS. Lưu Thị Uyên (nguyên Phó Trưởng Khoa, nguyên Trưởng Bộ môn, đã nghỉ hưu)

GVC. ThS. Trương Đức Bình (nguyên Trưởng Bộ môn Phương pháp dạy học, đã nghỉ hưu)

GVC. ThS. Vũ Thị Tâm (nguyên giảng viên BM PPDH, đã nghỉ hưu)

GVC. ThS. Trần Thị Hường (nguyên Chủ tịch công đoàn Khoa, đã nghỉ hưu)

Cô Nguyễn Thị Hiền (nhân viên PTN PPDH, đã nghỉ hưu)

ThS. GVC. Hoàng Thị Kim Huyền (nguyên Phó Trưởng Khoa, chuyển công tác)

TS. GVC. Nguyễn Thị Việt Nga (chuyển công tác sang Viện NCSP, Trường ĐHSP Hà Nội 2)

TS. GVC. An Biên Thùy (chuyển công tác sang Khoa GDMN, Trường ĐHSP Hà Nội 2)

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương (Chuyên viên PTN PPDH, chuyển công tác sang TTKT&ĐBCLGD, Trường ĐHSP Hà Nội 2)

5. Cán bộ đương nhiệm của Bộ môn

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ, kiêm nhiệm

1

TS. Vũ Thị Thương

Trưởng bộ môn; Giảng viên chính

2

TS. Đỗ Thị Tố Như

 Giảng viên chính

3

TS. Dương Tiến Viện

 Giảng viên chính

4

ThS. Bùi Ngân Tâm

 Giảng viên chính

5

NCS. Phan Thị Hiền

 Giảng viên; NCS tại Nhật Bản

6

CN. Trần Thu Hằng

 Kỹ thuật viên

7

ThS. Trương Thị Tuyên

 Chuyên viên

5. Chức năng nhiệm vụ trong giảng dạy và NCKH

Giảng viên trong bộ môn Công nghệ Nông nghiệp tham gia giảng dạy các môn học Ứng dụng sinh học trong nông, lâm, thủy sản; Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững; Lý luận dạy học sinh học; Dạy học môn sinh học 10, 11, 12 ở trường phổ thông, một số môn học thuộc chương trình đào tạo Sư phạm Giáo dục Mầm non, Sư phạm Giáo dục Tiểu học của nhà trường và giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ (Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học).

Ngoài ra, các giảng viên trong Bộ môn cũng đã chủ động tham gia sinh hoạt chuyên môn tại trường phổ thông, tổ chức hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm định hướng nghề nghiệp, giáo dục STEM, cố vấn khoa học kỹ thuật … cho nhiều trường THCS, THPT.

6. Các hướng nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu kỹ thuật thủy canh và ứng dụng

- Nghiên cứu nhân nuôi và sử dụng thiên địch; Các biện pháp bảo vệ thực vật

- Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học giống cây trồng nông lâm nghiệp

- Nghiên cứu khoa học giáo dục (STEM, các phương pháp dạy học các môn học phổ thông áp dụng các phương pháp dạy học tích cực).

7. Các giải thưởng tập thể và cá nhân của bộ môn đã đạt được

TS. GVC. Dương Tiến Viện:

- Đạt giải khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV (2012-2013)

- Nhiều năm là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhận Giấy khen của Hiệu trưởng.

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 2015.

TS. GVC. Vũ Thị Thương:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhận Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2017 - 2018.

8. Một số hình ảnh của bộ môn

 

Ảnh 1. Giảng viên của Bộ môn tham gia Bồi dưỡng - Tập huấn Giáo viên phổ thông cốt cán  

Ảnh 2. Hội thi nghiệp vụ Sư phạm của Sinh viên

Ảnh 3. Một số hình ảnh nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ của TS. Vũ Thị Thương

Ảnh 4. SV thực hành Rung chuông vàng môn Sinh họcTags:


Bài viết khác

0977970375